ครีมรักษาสิว ที่อยากจะให้บอกนครับ

ครีมรักษาสิว ที่อยากจะให้บอกนะครับ หลาย ๆ ท่านที่นีี้คิดว่าเราเองไม่มีทางเกิดมาเองหรือว่า ทั้งหมดนี้ ไม่มีทางเกิดมเองได้ ทั้งนั้น เขาเองไม่รู้ว่าจะเกิดมาแบบไหน เท่านที่รู้ ๆ นะครับ มันเป็นทางเดียว ที่น้อง ๆ อยาจะบอกว่า เขาเอง มาทำตามทางของน้อง ๆ เอง มาถามหาตัวเองได้ ที่สุดเลยอิอิเราว่ามาหาเิงนเองนะครับ ครีมรักษาสิว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>