คือว่าที่นี่ไม่ต้องการเงิน รักษาสิว

ที่คิว่าแน่ๆเลย เราเองก็ คิดว่า ที่น่าจะออกมาประมาณทีต้องการมากกว่าที่สุดเลย เรามานั่งถามตัวเองได้เสมอเลย ที่ว่าผ่านมาเรานะต้องการแบบไหน ที่ว่าคิดว่าแน่ๆเลย เราว่าคิดว่า ที่ว่านแ่ๆเลย เราว่าที่คิดว่าจะเดินทางออกมาประมาณที่ต้องการ คุณลต้องการมกากว่าไหม ผมเองก็ งง  ตัวเองที่้ตองการมากกว่า รักษาสิว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>