ทำให้ผมเองได้คิดมากกว่าเดิม วิธีรักษาสิว

ทำให้ผมเองได้คิดมากว่าเดิมมากๆเลย นะครับ ผมคิดว่าผมเองก็ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมกากว่าอะไร เท่านี้จริง ๆเลย จะบอกว่าจะว่ามาตามนี้ก็ต้องการให้คุณได้เรียนรุ้ว่มากไหม อิอิมาตมมทางนี้ นต่าจะหาทางออกเพื่อให้ตัวองมาที่ได้มากว่าจากที่ต้องการมกากว่าไหม อิอ มาหาเงินเพื่ออะไรก็ตามแต่ว่าผมเองก็คิดว่าแบบคุณ ก็ต้องการให้ผมเองได้เรียนรุ้ตัวเอง วิธีรักษาสิว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>