ที่นี่คือคุณต้องการไหม รักษาสิว

คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้เรียนอย่างเดียว ผมจะหาเงินมาจากไหน เพื่อ รักษาสิว มันบอกไม่ถูกเลยว่าสิง่ที่ทำมานั่นหละครับ ไม่ถูกต้องจริง ๆเลย มันมองไม่ออกจริงๆเลยว่าวันนี้ผม จะเดินทางไปทางไหน ผมก็ต้องได้เรียนรู้ว่าผมจะเดินทางเพื่ออะไรและต้องการอะไรมกากว่าไหม ทางนี้หละครับ ทำให้ผมได้เรียนรู้เลย รักษาสิว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>