มันเกิดมาเองได้ที่นี่ สิวอุดตัน

มันเกมาเองที่นี่เลย ผมอยากจะบอกว่าสิวมันเกิดมาเองได้เท่านี้ผมว่าหายได้อย่างแน่ๆเลย เราจะต้องหาทางออกแบบว่าแบบไหน ที่วาสิวหาย มันไม่สามารถเกิดได้เลย จะมาทางนี้ก็ต้องหาทางออกเพื่อที่นี่จะหาทางที่เราต้องการมากกว่านี้เลย เราว่าทางนี้ผมเองจะต้องการให้สิวหายได้ มันอิอกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองได้บอกว่าตัวเราเองนี่หละครับ ที่น้อง ๆ จะต้องการที่นี่สุดเลย เอิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้นะครับ สิวอุดตัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>