วิธีรักษาสิว วันนีัจะต้องการนะครับ

วิธีรักษาสิว ควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้ว

วิธีรักษาสิวควรเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้ง โดยเฉพาะตรงซอกเท้าและควรที่จะหลีกเลี่ยงการถูเท้าแรงๆ

วิธีรักษาสิว หลีกเลี่ยงการสวมใส่รองเท้าหรือถุงเท้าที่รักแน่นจนเกินไป

7.หากเท้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรที่จะรีบพบแพทย์อย่างเร่งด่วนทันที

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>