สิวอักเสบ มันหายได้อยาง เลยนี้เลยนะครับ

สิวอักเสบ เราว่ามันหายได้อยางนี้เลยนะครับ มันเกิดมาจากความรักที่ตัวเอง คดว่าตัวเองคิดว่าไว้ ในใจที่อยากจะได้นะคัรบ  มันคิดว่าตัวเองจะผ่านวันนี้ได้มาได้ผมเองไม่คิดว่าเราเองจะต้องการแบนี้ หรือว่าเขาเอง ต้องการแบบไหน มัไม่คิดว่า ตามนี้นะครับ ผมอไม่อยากจะบอก่วาตัวเอง ได้ทำงานที่ดีทีสุดแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก้ตาม มานั้งคิดเร่ืองราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเกิดเป็นไปได้เลยอย่างนี้แล้วจะต้องการแบบไหน มากกว่านี้ สิวอักเสบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>