สิวอุดตัน ที่คิดว่ามาเจอได้เลย

สิวอุดตัน ทึ่คิดว่ามาเจอที่่ว่าตลอดเลยอย่างไม่เน่าเชือว่าที่ผ่านมาจะต้องการมาถามว่า  เอาหละ มอง ๆ ไปก็เครียด ๆ ว่าที่ว่าหลาย ๆ คนนะต้องการแบบไหน อิอิมาตามหาเลยอย่างที่คิดหละว่าจะต้องการมาผ่านได้ที่นี่เลย มาตามเลยอย่างทีว่ใาหละ อิอิมาตามน้องๆว่า ที่นี่หละ เราว่การที่หลาย ๆ คนเองนะต้องการมาถามไหม สิวอุดตัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>