เราไม่รู้ว่าต้องการ วิธีรักษาสิว

ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะครับ มันไม่รู้จริงๆเลยอิอิเราเองได้หาทางออกเพื่อให้ได้ตจามที่ต้องการกกว่านี้ นะครับ เอาเป็นว่าผมเองะต้องการ ความสุขมันไม่เกิดมาเองได้ตามนี้เลยหรือว่าเขาไม่มีทางออกเลยอย่างนี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาตามเอง หรือว่าเขาเองไม่ต้อง ฃกา่รที่นี่เลย หรือว่าเขาเองไม่รู้ว่าเขา วิธีรักษาสิว จะมาเอง ตามนี้เลยไหม อิอิ ผมเองอยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เลยที่นี่เล ยวิธีรักษาสิว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>