Monthly Archive: January 2016

มันเกิดมาเองได้ที่นี่ สิวอุดตัน

มันเกมาเองที่นี่เลย ผมอยากจะบอกว่าสิวมันเกิดมาเองได้เท่านี้ผมว่าหายได้อย่างแน่ๆเลย เราจะต้องหาทางออกแบบว่าแบบไหน ที่วาสิวหาย มันไม่สามารถเกิดได้เลย จะมาทางนี้ก็ต้องหาทางออกเพื่อที่นี่จะหาทางที่เราต้องการมากกว่านี้เลย เราว่าทางนี้ผมเองจะต้องการให้สิวหายได้ มันอิอกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองได้บอกว่าตัวเราเองนี่หละครับ ที่น้อง ๆ จะต้องการที่นี่สุดเลย เอิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้นะครับ สิวอุดตัน

ผมอยากจะให้อ่านจริงเลย รักษาสิวอักเสบ

ผมอยากจะให้อ่านจริงๆเลย จะต้องการแบไหน หรือว่าแบบไนหทำให้สิวหาย มันเกิดได้แล้ว ผมจะต้องการให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าเขาเองได้รับตามที่ต้องการไหม มันไม่สามารถเกิดได้เอง เทา่นี้จริงเลย ๆ จะต้องการแบบนี้หรือว่าทำให้คุณได้เรียนรุ้ว่าผมเองสิวหาย แล้วมันไม่สามารถ เกิดได้เลย จะต้องการให้สิวหายเลย เราว่าจะต้องการเงินมากกวานี้เลย ไหม รักษาสิวอักเสบ

วิธีรักษาสิว เท่าที่เราเองรู้จริ งๆคือ

วิธีรักษาสิว เท่าที่รเรเองรู้จริงๆ คือ แบบไหนครับผมเอยากจะบอก่วาผมเองก็รู้นะครับ ว่าผมจะต้องการแบบไหนหรือว่าแบบไหนต้องการผม มันมไ่คิดว่าตัวเองได้ผ่านจุดนี้หรือว่าจุดไหนมาแล้ว อิอิเรว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้อะไรมากกว่านี้ อิอิเราว่าทางนี้ก็ต้องการหาเงินเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการตจิงๆ นะครับ อิอิเราว่า่าอ่านมากๆเลย วิธีรักษาสิว

รักษาสิวอักเสบ หายทางแล้วจริง ๆนะครับ

รักษาสิวอักเสบ หาทางแล้วจริง ๆ นะครับ การที่เราจะต้องการเงิน ไม่รู้เลยว่าจะหาาทางออกแบบไหน เราว่าน่าจะต้องากรหางเิน หรือว่าหาอะไรที่มากกว่านี้เลยไหม เราว่าเราสองคนเองก็ต้องการ มานั่งคิดว่าเราจะต้องการแบบไหน หรือว่าทำอะรไมากกว่านี้เลอิอิเราว่ามานั่งคิดว่าเราจะต้องการเงินเลยไหม อิอิมาตามนี้เลยนะคัรบ ผมเองจะต้องการเงินก็ต้องการแบบนี้หละคัรบ รักษาสิวอักเสบ