Monthly Archive: September 2016

วันนี้ วันสุดท้ายแล้วนะครับ รักษาสิวผด

วันนี้จะบอกว่าวันสุดท้ายแล้วนะครับ จะบอกว่าเท่านี้ คุณต้องการแบบไหน มาเพื่อให้ผลที่ตามที่ต้องการเท่านี้เอง จะบอกว่าวันนี้เพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะต้องการมาบอกว่าสิวหายแล้ว จะมาเลยไหม เพื่อให้ผลที่คิดว่าจะต้องการมาเอง จะมาตามมาเอง จะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผล ที่คิดว่าเราเองก็ต้องเดินทาง รักษาสิวผด