ยาแต้มสิว

ยาแต้มสิว ที่ดิคว่าแน่ๆเลยอิอิ

ยาแต้มสิว ไม่น่าเชือวาคนเราจะเอาแบบนี้มาได้ คนเราไม่นักเลยที่จะมาเอาของที่ไาม่ของเราจริงๆเลย มาตามที่ว่าหละ คนเราไม่ต้องการมากกว่าคนที่ต้องการ มากกว่า คือคนที่ต้องการมาเอา ผมเองก็มาตั้หน้า  เพื่อจะให้ตัวเองได้ของทีว่าดีที่สุดเลยอย่างไม่น่าเชือว่าจะต้องการมากว่าอิอิ มาตามหาเลยอย่าง ยาแต้มสิว